1. Zakaz powielania informacji które otrzymujecie w grupie
  2. Informacje które umieszczamy na stronie i naszym blogu oraz wysyłamy poprzez SMS i informujemy na naszej grupie Telegram mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej. Sami podejmujecie decyzję.
  3. Strona oraz blog nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).